flag Судова влада України

У зв'язку проведенням технічних робіт окремі функціональні можливості сайту можуть працювати в обмеженому режимі.

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Основні показники Державного бюджету на 2022 рік на забезпечення судів

02 грудня 2021, 17:49

Відповідно до статті 130 Конституції України держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів. Статтею 148 Закону України ″Про судоустрій і статус суддів″ визначено, що фінансування всіх судів в Україні здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а видатки загального фонду Державного бюджету України на утримання судів належать до захищених статей видатків Державного бюджету України. Таке законодавче закріплення норм щодо фінансового забезпечення судів направлене, насамперед, на забезпечення незалежності судів.

Про належне забезпечення діяльності судів для забезпечення конституційного права громадян на справедливий суд постійно наголошують відповідні міжнародні інституції.

Однак жодного разу потреби судів не були задоволені в повному обсязі.

2 грудня 2021 року Верховною Радою України прийнято Закон України ″Про Державний бюджет України на 2022 рік″. Слід зазначити, що на стадії опрацювання проекту вказаного Закону в частині бюджетних призначень для місцевих та апеляційних судів відбулися суттєві зміни.

Так, доведені Міністерством фінансів України до Державної судової адміністрації України граничні обсяги видатків на 2022 рік за загальним фондом державного бюджету складали 13 млрд 162,4 млн гривень. Також був врахований прогнозний обсяг спеціального фонду державного бюджету в сумі 2 млрд 750 млн гривень. Обрахована ДСА України потреба у фінансових ресурсах для забезпечення діяльності судів та установ у системі правосуддя склала 26 млрд 691,6 млн гривень. Тобто, потреба була задоволена на 59,6 відсотка. Всі напрями видатків на забезпечення діяльності судів та інших органів судової влади були дефіцитними.

Державна судова адміністрація України спільно з робочою групою з питань забезпечення належного фінансування судової влади в Україні та Вищою радою правосуддя продовжила роботу над проектом держбюджету на 2022 рік і завдяки цим напрацюванням Міністерством фінансів України було збільшено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету для місцевих та апеляційних судів на суму 2 млрд 606,9 млн гривень.

Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики підтримані пропозиції ДСА України щодо додаткового збільшення в проекті Закону України ″Про Державний бюджет України на 2022 рік″ бюджетних призначень ДСА України на 8 млрд 172,3 млн гривень. Також за результатами обговорення на робочій групі з питань забезпечення належного фінансування судової влади в Україні напрацьовано альтернативний варіант збільшення бюджетних призначень судів на 2022 рік у сумі 4 млрд  868,1 млн гривень.

До першого читання проект Державного бюджету України на 2022 рік було подано із обсягом загальна сума призначень для ДСА України в сумі 18 млрд 519,3 млн грн, що забезпечує 69,4 відсотка від потреби. Дефіцит фінансових ресурсів склав 8 млрд 172,3 млн гривень.

При доопрацюванні проекту Закону до другого читання обсяг видатків ДСА України було додатково збільшено на 500,0 млн гривень.

Напередодні прийняття проекту Держбюджету в другому читанні законопроект був розглянутий на засіданні Комітету з питань бюджету Верховної Ради України. За результатами розгляду вказаним комітетом було прийнято рішення, яким рекомендовано Верховній Раді України збільшити за загальним фондом державного бюджету видатки, передбачені ДСА України, на суму 16,1 млн гривень.

Незважаючи на збільшення обсягу видатків залишились забезпеченими не в повному обсязі такі основні напрями:

  • оплата праці та нарахування (виплата суддівської винагороди новопризначеним суддям, виплата вихідної допомоги суддям, оплата праці працівників апаратів судів) – 4 млрд 241,4 млн грн;
  • поточні видатки (витрати на поштові відправлення, канцелярські та господарські товари, оренда приміщень, оплата послуг, супроводження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, тощо) – 543,5 млн грн;
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 7,9 млн грн;
  • видатки розвитку (на капітальний ремонт, реставрацію, реконструкцію та нове будівництво, на інформатизацію судів, органів та установ в системі правосуддя, капіталовкладення Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи) – 1 млрд 780,9 млн грн;
  • на виконання судових рішень, винесених на користь суддів – 1 млрд 82,5 млн гривень.

Враховуючи викладене, ДСА України спільно з іншими органами продовжить вживати заходів щодо покращення фінансового та матеріального забезпечення судів у 2022 році.

Пресслужба ДСА України