flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Банківські реквізити для сплати адміністративних штрафів

 Банківські реквізити для сплати адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 

Отримувач

 ГУК у Закар. обл./Закарп. обл./21081300

Код отримувача (код за ЄДРПОУ)

37975895

Рахунок отримувача

UA538999980313030149000007001

Банк отримувача

Казначейство України (ЕАП) 

Код класифікації доходів бюджету

21081300

Призначення платежу

*;101;__________(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті); адміністративний штраф, ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), (адреса)

 

 Банківські реквізити для сплати адміністративних штрафів та інших санкцій
 

Отримувач

 УК у Переч. р./Перечинський р-н/21081100

Код отримувача (код за ЄДРПОУ)

37916557

Рахунок отримувача

UA948999980313060106000007195

Банк отримувача

Казначейство України (ЕАП) 

Код класифікації доходів бюджету

21081100

Призначення платежу

*;101;__________(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті); адміністративний штраф та інші санкції, ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), (адреса)

 

Банківські реквізити

для сплати

 процесуальних витрат за проведення експертизи по кримінальному провадженню
 

Отримувач

УК у Переч.р/Перечинськ. р-н/24060300

Код отримувача (код за ЄДРПОУ)

37916557

Рахунок отримувача

UA708999980314090544000007195

Банк отримувача

Казначейство України (ЕАП) 

Код класифікації доходів бюджету

24060300

Призначення платежу

*;101;процесуальні витрати за проведення експертизи по кримінальному провадженню №__________________(код бюджетної класифікації 24060300)