flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ІНСТРУКЦІЯ про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відшкодування
фактичних витрат
на копіювання
або друк  документів,
які
надаються запитувачам інформації

1.       Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» та Інструкції про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України 07.06.2012 року № 69 визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації в Перечинському районному суді Закарпатської області (далі – суд).

2.        Структурний підрозділ  Перечинського районного суду, а саме канцелярія, яка готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою головного спеціаліста з матеріально - технічного забезпечення Перечинського районного суду ( далі – головний спеціаліст) про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.

3.       Головний спеціаліст не пізніше 24 годин з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації готує рахунок  для здійснення оплати витрат запитувачам інформації.

4.       Головний спеціаліст  здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє рахунок за формою (додаток 2) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів, передає його канцелярії  для надання його запитувачу інформації.

5.       Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.

6.       Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).

7.       Після надходження коштів на рахунок суду, головний спеціаліст робить відповідний запис у журнал з зазначенням дати надходження коштів на рахунок суду.

8.       Головний спеціаліст  упродовж 24 годин з часу отримання інформації про оплату повідомляє про даний факт канцелярію, що готує запитувану інформацію. Не пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення канцелярія видає копії документів запитувачу.

9.        Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації.

10.   Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді. Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок суду, про що головний спеціаліст повідомляє службовою запискою канцелярію.

 

 

 

Додаток 1

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів

Послуга, що надається

Норми витрат за виготовлення однієї
сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної
заробітної плати

Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

 

 

 

 

Додаток 2

 

Надавач послуг:         Перечинський районний суд Закарпатської області       

Реєстраційний рахунок:              № 31219206700195

МФО банку:                                 812016

Код ЄДРПОУ:                              ………

Платник:                _______________________________________________________

                                  _____________________________________________________

 

РАХУНОК №______

від ____       ________________   20 ____року

 

з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки

(без ПДВ), грн.

Кількість сторінок од.

Ціна

(без ПДВ), грн.

1.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру

 

 

 

2.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру

 

 

 

3.

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

Всього до сплати:  ______________________________________________________

______________________________________________________________________

                                                              (сума прописом)

 

Керівник апарату______________                Головний спеціаліст_____________

                               (підпис)                                                                             (підпис)