flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Нормативно-правові засади діяльності суду

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ від 28 червня 1996 року, з наступними змінами

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року, ратифікована законом України № 475/97 – ВР від 17 липня 1997 року з наступними змінами

Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року, з наступними змінами

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року, з наступними змінами

- Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року, з наступними змінами

- Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року, з наступними змінами

- Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 року, з наступними змінами

- Кодекс України про адміністративні правопорушення від 06 липня 2005 року, з наступними змінами

Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 07 липня 2010 року, з наступними змінами

Положення про автоматизовану систему документообігу суду , затверджене рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30, з наступними змінами

Закон України "Про судовий збір" від 08 липня 2011 року, з наступними змінами

Закон України "Про доступ до судових рішень" від 22 грудня 2005 року, з наступними змінами

Закон України "Про запобігання корупції" від 14 жовтня 2014 року, з наступними змінами

Закон України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 року, з наступними змінами

-  Закон України "Про захист персональних даних" від 01 червня 2010 року, з наступними змінами

-  Закон України "Про інформацію" від 02 жовтня 1992 року, з наступними змінами

-  Закон України "Про доступ до публічної інформації" від 13 січня 2011 року

-  Закон України "Про звернення громадян"  від 02 жовтня 1996 року, з наступними змінами

Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 №740, з наступними змінами

-  Правила поведінки працівника суду

Інструкція з діловодства в місцевому загальному суді

ІНСТРУКЦІЯ про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання)

ІНСТРУКЦІЯ про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду

-  Перелік судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ

Постанови Верховного Суду України