Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Нормативно-правові засади діяльності суду

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ від 28 червня 1996 року, з наступними змінами

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року, ратифікована законом України № 475/97 – ВР від 17 липня 1997 року з наступними змінами

Цивільний процесуальний кодекс України

Цивільний кодекс України

- Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року, з наступними змінами

- Кримінальний кодекс України

- Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 року, з наступними змінами

- Кодекс України про адміністративні правопорушення

Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 07 липня 2010 року, з наступними змінами

Положення про автоматизовану систему документообігу суду , затверджене рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30, з наступними змінами.

Методичні рекомендації щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення судовими розпорядниками

Закон України "Про судовий збір" від 08 липня 2011року

Закон України "Про доступ до судових рішень" від 22 грудня 2005 року, з наступними змінами

Закон України "Про запобігання корупції"

Закон України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 року, з наступними змінами

-  Закон України "Про захист персональних даних"

-  Закон України "Про інформацію"

-  Закон України "Про доступ до публічної інформації" від 13 січня 2011 року

-  Закон України "Про звернення громадян"  від 02 жовтня 1996 року, з наступними змінами

Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 №740, з наступними змінами

-  Правила поведінки працівника суду

Інструкція з діловодства в місцевому загальному суді

ІНСТРУКЦІЯ про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання)

ІНСТРУКЦІЯ про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду

-  Перелік судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ

Постанови Верховного Суду України