flag Судова влада України

У зв'язку проведенням технічних робіт окремі функціональні можливості сайту можуть працювати в обмеженому режимі.

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію

25 вересня 2014, 09:26

Перелік

відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності Перечинського районного суду Закарпатської області

1.Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються апеляційним та місцевим судам Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.

2.Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

3.Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників суду до державної таємниці.

4.Відомості в номенклатурі посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

5.Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції.

6.Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.

7.Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу "Таємно" та «Цілком таємно».

8.Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.

9.Відомості, що можуть міститися в документах суду:

які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);

     щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів суддів; протоколи оперативних нарад тощо);

      з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);

         з адміністративно-господарських питань діяльності суду (окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

    стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

      щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду, які містять матеріали службових розслідувань;

10.Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.

11.Звіт за формою N 6 "Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов'язаних".

12.Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів суду, журнал реєстрації вхідної кореспонденції, журнал обліку окремих судових доручень інших судів, журнал обліку апеляцій, апеляційних і касаційних скарг та касаційних скарг прокурора в кримінальних справах, журнал видачі копій для судових рішень.

13.Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду; відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та проведення оперативно-розшукової діяльності(крім документів з грифом обмеження доступу «Таємно» та «Цілком таємно», акти за результатами експертної оцінки  матеріальних носіїв інформації, журнал обліку виконавчих документів виданих судом, журнал видачі справ для ознайомлення, журнал обліку скарг на дії або бездіяльність державного виконавця, журнал обліку заявпро забезпечення позову, доказів у цивільних справах(до подання позовної заяви), журнал обліку подань, заяв у порядку виконання судових рішень в цивільних справах, журнал обліку заяв про забезпечення позову , доказів у адміністративних справах: журнал обліку подань, заяв у порядку виконання судових рішень в цивільних справах ; журнал обліку речових доказів; журнал обліку осіб, яких передано на поруки колективу підприємства,у станови, організації.

14.Акти, доповідні записки, протоколи та інші матеріали щодо вивчення стану організаційного забезпечення діяльності суду, довідки про роботу суду з розгляду звернень громадян, доповідні записки та узагальнення за результатами вивчення цієї роботи, переліки режимних приміщень, зон, територій.

15.Журнал розгляду судових справ та матеріалів суддею(журнали судових засідань), контрольні журнали судових справ і матеріалів переданих для них.

16.Інші відомості, що становлять службову інформацію і можуть міститися в інших документах з організації діяльності суду, перелік яких визначається наказом голови суду